Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Suflete regăsite
Suflete regăsite
Suflete regăsite
Ebook334 pages4 hours

Suflete regăsite

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Este oare posibil ca dispariția neașteptată partenerului de viață să reprezinte șansa unui nou început?

Când soțul lui Myrtle, Austin, moare subit în drum spre serviciu, lumea pare să se oprească în jurul ei. Cu toate astea însă, Myrtle și-a petrecut toți anii de căsnicie sub o calotă de gheață din punct de vedere emoțional. Fiicele ei sunt o enigmă pentru ea – una este irascibilă și agresivă, iar cealaltă ascunde cu înverșunare un secret. În plus, atitudinea distantă a lui Austin a împiedicat-o pe Myrtle să lege prietenii. Atunci de ce nu se simte eliberată? Cum își poate continua viața o văduvă nesigură pe locul ei în lume?

Myrtle nu poate merge mai departe până nu-și înfruntă propriul trecut și nu recunoaște motivele pentru care i-a arătat lui Austin un asemenea devotament. Adevărul trebuie să iasă la lumină, chiar dacă, pentru ea și fiicele ei, consecințele ar putea fi devastatoare...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863056
Suflete regăsite

Related to Suflete regăsite

Related ebooks

Erotica For You