Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Barca de argint
Barca de argint
Barca de argint
Ebook314 pages5 hours

Barca de argint

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

Darrah McCarthy le așteaptă pe surorile ei, Delia and Rory, pentru o ultimă reuniune pe insula Martha's Vineyard, la casa familiei, înainte ca aceasta să fie vândută. Transplantate din propriul mediu familiar, fiecare dintre surori ajunge să-și vadă cu alți ochi viața, relațiile sentimentale și legătura cu trecutul. Inevitabil, amintirile despre mama, bunica și mai ales tatăl lor – un irlandez care a plecat în țara natală când Darrah avea doisprezece ani pentru a dovedi existența unei moșteniri ancestrale și nu s-a mai întors – scot la iveală întrebări rămase fără răspuns și încep să destrame mitul familiei lor, iar descoperirea unor scrisori vechi de dragoste le face pe cele trei surori să pornească în căutarea adevărului în Irlanda.

Luanne Rice reușește să surprindă în Barca de argint esența familiei în toată complexitatea ei imperfectă și modul în care fiecare dintre cele trei femei atât de diferite reușește să facă față pierderii și complicațiilor dragostei.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066862998
Barca de argint

Related to Barca de argint

Related ebooks

Erotica For You