Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cu 20 de ani mai tineri. Cum să ne simțim, să arătăm și să fim mai tineri
Cu 20 de ani mai tineri. Cum să ne simțim, să arătăm și să fim mai tineri
Cu 20 de ani mai tineri. Cum să ne simțim, să arătăm și să fim mai tineri
Ebook487 pages5 hours

Cu 20 de ani mai tineri. Cum să ne simțim, să arătăm și să fim mai tineri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Combateți efectele îmbătrânirii printr-un program ce vizează patru aspecte esențiale: EXERCIȚIILE FIZICE, ALIMENTAȚIA, ÎNGRIJIREA PIELII, SOMNUL. Împreună cu experții din domeniul sănătății Harold A. Lancer, Ronald L. Kotler și Diane L. McKay, Greene schițează pași simpli și eficienți pe care îi puteți întreprinde pentru a vă recăpăta tinerețea, pentru a vă bucura de o stare mai bună de sănătate și un plus de energie, pentru a vă controla nivelul de stres și a dobândi o perspectivă mai pozitivă asupra vieții. Veți descoperi sfaturi despre cum să vă personalizați planul de exerciții fizice, cum să vă protejați pielea împotriva efectelor îmbătrânirii, cum să vă creați condițiile favorabile pentru un somn liniștit și să vă îmbunătățiți regimul alimentar.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066862936
Cu 20 de ani mai tineri. Cum să ne simțim, să arătăm și să fim mai tineri

Related to Cu 20 de ani mai tineri. Cum să ne simțim, să arătăm și să fim mai tineri

Related ebooks

Wellness For You