Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Secrete și trădări (2 Vol.)
Secrete și trădări (2 Vol.)
Secrete și trădări (2 Vol.)
Ebook520 pages7 hours

Secrete și trădări (2 Vol.)

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Dragă Anna, am început să scriu această scrisoare de atâtea ori, dar mă văd nevoită să o iau din nou de la capăt, neștiind cum să-ți spun că...“

Scrisoarea neterminată este singurul indiciu pe care Tara și Emerson îl au la dispoziție pentru a înțelege motivul sinuciderii prietenei lor, Noelle. Toate lucrurile pe care le știau de peste două decenii despre Noelle – dragostea ei pentru profesia de moașă, pasiunea cu care se dedica diverselor cauze, afecțiunea pe care le-o purta prietenilor și familiei – caracterizau o femeie care iubea viața.

Și totuși, atâtea lucruri rămase învăluite în mister în privința ei au determinat-o să aleagă la un moment dat calea tragică și definitivă a morții...

Odată cu descoperirea scrisorii și a secretului sfâșietor pe care Noelle îl ascundea, prietenele ei încep să dezvăluie adevărul despre femeia complexă și practic necunoscută care le-a influențat atât de mult viețile, prin amalgamul de dragoste și trădare, compasiune și minciuni, speranțe și deziluzii care i-au definit existența tragică.
LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066862912
Secrete și trădări (2 Vol.)

Read more from Chamberlain Diane

Related to Secrete și trădări (2 Vol.)

Related ebooks

Erotica For You