Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Monștri. Cele mai malefice personalități istorice de la Osama bin Laden
Monștri. Cele mai malefice personalități istorice de la Osama bin Laden
Monștri. Cele mai malefice personalități istorice de la Osama bin Laden
Ebook636 pages11 hours

Monștri. Cele mai malefice personalități istorice de la Osama bin Laden

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Moartea unui om este o tragedie; moartea a milioane de oameni reprezintă doar o statistică“, ar fi declarat cândva Stalin, unul dintre monștrii secolului XX. Alături de Hitler și Mao, el a înfăptuit cele mai atroce crime din întreaga istorie a umanității. Milioanele de evrei uciși în Holocaust și milioanele de ruși trimiși în gulaguri nu vor putea fi șterse ușor din memoria colectivă.

Însă istoria a avut dintotdeauna o față întunecată. Monștri este o cronică a celor mai detestate personaje din istoria lumii, prezentate cronologic, din vremurile biblice până în cele moderne. Lista cuprinde peste 100 de nume – conducători de stat, despoți însetați de sânge sau criminali în serie – de la Caligula și Ivan cel Groaznic la Elena și Nicolae Ceaușescu, supranumiți „soții Macbeth“. Autorul readuce în atenția noastră și fapte mai puțin cunoscute, cum ar fi masacrele cruciaților sau genocidul armenilor din secolul trecut.

Dedicată victimelor acestor monștri, cartea ne aduce aminte că răul se poate transforma oricând în banalitate. Aflând mai multe despre aceste personaje malefice și crimele lor, putem evita greșelile trecutului.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066862509
Monștri. Cele mai malefice personalități istorice de la Osama bin Laden
Read preview

Related to Monștri. Cele mai malefice personalități istorice de la Osama bin Laden

Related ebooks

Wars & Military For You