Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Înainte de furtună
Înainte de furtună
Înainte de furtună
Ebook469 pages7 hours

Înainte de furtună

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Andy Lockwood, un adolescent de cincisprezece ani, este diferit de colegii săi de generație – spune tot ce-i trece prin minte, nu poate anticipa consecințele faptelor sale și se comportă mai degrabă ca un copil. Dar mama lui vede doar un băiat cu o inimă la fel de mare ca oceanul.

Laurel Lockwood și-a pierdut fiul o dată din cauza neglijenței. Și-a petrecut restul vieții hotărâtă să-și răscumpere greșelile și a reușit să devină un părinte afectuos și protector – poate chiar exagerat de protector. În cele din urmă, este de acord să-l lase pe Andy să participe la un eveniment social al bisericii locale – decizie care o îngrozește când lăcașul este distrus de un incendiu. Andy supraviețuiește însă și, în mod remarcabil, salvează mulți copii din flăcări. Laurel asistă la transformarea fiului ei într-un erou, iar restul lumii ajunge să-l descopere pe Andy cel știut de ea, băiatul sufletist și demn de încredere.

Atunci când suspiciunile privind originea incendiului se îndreaptă asupra lui Andy, Laurel trebuie să se întrebe cât de bine își cunoaște fiul... și cât de departe va merge ca să-și țină promisiunea de a-l ocroti mereu.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066862486
Înainte de furtună

Read more from Chamberlain Diane

Related to Înainte de furtună

Related ebooks

Erotica For You