Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubire vinovată
Iubire vinovată
Iubire vinovată
Ebook562 pages9 hours

Iubire vinovată

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Scena crimei din catedrala St Marguerite este șocantă chiar și pentru niște detectivi experimentați. Tânăra novice Camilla este găsită ucisă, îmbrăcată în rochie de mireasă, cu trupul acoperit de pânza de altar.

Valerie Houston este devastată de moartea surorii ei, pe care o rugase insistent să abandoneze calea ascetică pe care o alesese. Însă Camille era decisă să-și ispășească astfel păcatul de a se fi îndrăgostit de Slade, soțul lui Valerie. Convinsă că poliția nu depune suficiente eforturi, Val începe o investigație pe cont propriu. Însă cu cât merge mai departe, cu atât cazul devine mai straniu. St. Marguerite este departe de oaza de liniște care ar trebui să fie, și toată lumea, de la atrăgătorul părinte O’Toole până la misterioasa maică stareță pare să aibă propriile planuri. În ciuda apropierii dintre cele două surori, chiar și Camille avea o viață ascunsă pe care Val nu o bănuise niciodată. Însă cineva cunoștea trecutul lui Camille – și al lui Val. Acum aceasta nu mai are altă șansă decât să-l descopere pe asasinul hotărât să curețe St. Marguerite de toate păcatele – înainte ca ea însăși să devină victimă.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066862424
Iubire vinovată

Related to Iubire vinovată

Related ebooks

Erotica For You