Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frați și surori. Cum ne influențează viața legăturile fraterne
Frați și surori. Cum ne influențează viața legăturile fraterne
Frați și surori. Cum ne influențează viața legăturile fraterne
Ebook359 pages6 hours

Frați și surori. Cum ne influențează viața legăturile fraterne

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Jeffrey Kluger a crescut într-o familie alături de alți trei frați băieți. De asemenea, mai are doi frați vitregi gemeni, dintr-o a doua căsnicie a tatălui său – o fată și un băiat.

Plecând de la experiența personală, autorul explorează, cu înțelegere și umor, lumea complexă a fraților din mai multe puncte de vedere: științific, psihologic, sociologic și memorialistic. El este de părere că nimeni nu ne afectează la fel de profund ca frații și surorile noastre – nici părinții, nici copiii, nici prietenii noștri. Din momentul în care ne naștem, frații sunt colaboratorii noștri și cei cu care conspirăm, modelele noastre și cei de la care avem cele mai multe lucruri de învățat. Ei ne învață cum să ne rezolvăm conflictele, cum să ne facem prieteni și cum să stăm departe de necazuri. Frații noștri sunt singurele persoane pe care le cunoaștem care se califică într-adevăr ca parteneri de viață.

Printre subiectele pe care autorul le examinează în această carte se numără: conflictele între frați și rezolvarea lor; ordinea nașterii și influența acesteia asupra evoluției ulterioare a fraților; consecințele pe care faptul de a fi favoritul unuia dintre părinți le are asupra celorlalți frați; urmările pe care divorțul părinților le are asupra copiilor, care fie trebuie să locuiască cu un singur părinte, fie sunt nevoiți să trăiască în cadrul unei familii noi, lărgite; conceptul de alloparenting (ajutorul dat de frații mai mari la creșterea fraților mai mici); drogurile, consumul de alcool și sarcina la adolescență; studiile care au ca subiect gemenii și copiii unici (dând ca exemplu politica națională a copilului unic din China); codificarea genetică a trăsăturilor comportamentale; tulburările emoționale și efectele lor asupra relațiilor fraterne; evoluția în timp a legăturilor fraterne și multe altele.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066861434
Frați și surori. Cum ne influențează viața legăturile fraterne

Related to Frați și surori. Cum ne influențează viața legăturile fraterne

Related ebooks

Psychology For You