Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să fii un tată minunat. Rolul tatălui în dezvoltarea emoțională și intelectuală a copilului
Cum să fii un tată minunat. Rolul tatălui în dezvoltarea emoțională și intelectuală a copilului
Cum să fii un tată minunat. Rolul tatălui în dezvoltarea emoțională și intelectuală a copilului
Ebook238 pages3 hours

Cum să fii un tată minunat. Rolul tatălui în dezvoltarea emoțională și intelectuală a copilului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Să fii un tată minunat pare o sarcină de-a dreptul imposibilă uneori. Se așteaptă de la tatăl modern să poată face orice – să poarte întotdeauna de grijă familiei, să-i motiveze pe copii, să fie un bun îndrumător, consilier, educator, gestionar, asistent medical, nutriționist, ofițer de securitate... iar lista rămâne deschisă.

Autorul le dă o speranță tuturor taților care, până acum, s-au descurcat și ei cum au putut, oferindu-le un ghid complet pentru a se implica direct în viața copiilor lor, din momentul concepției și până când aceștia ajung la vârsta adultă. O lucrare necesară atât proaspeților tătici și celor cu state vechi, cât și oricărui bărbat care speră să devină într o bună zi tată.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066860819
Cum să fii un tată minunat. Rolul tatălui în dezvoltarea emoțională și intelectuală a copilului

Related to Cum să fii un tată minunat. Rolul tatălui în dezvoltarea emoțională și intelectuală a copilului

Related ebooks

Relationships For You