Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Longevitatea. Cine trăiește mai mult și de ce?
Longevitatea. Cine trăiește mai mult și de ce?
Longevitatea. Cine trăiește mai mult și de ce?
Ebook325 pages7 hours

Longevitatea. Cine trăiește mai mult și de ce?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Studiile despre longevitate sunt numeroase și toate vin în întâmpinarea dorinței noastre de a avea o viață cât mai lungă și fericită.

Fiecare dintre noi își dorește ca propria viață să fie ca în basme: „Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.“

Vestea bună este că există o serie de factori esențiali ce contribuie la o viață îndelungată, pe care cititorii vor avea surpriza să îi descopere în cartea de față, ce reconstituie aventura inițiată de dr. Lewis Terman în 1921, odată cu inițierea proiectului ce îi poartă numele. Atunci, dr. Terman a început să studieze 1528 de copii cu vârsta de 11 ani din San Francisco, în vederea stabilirii predictorilor sociali ai succesului. Nimic surprinzător până acum, numai că proiectul a urmărit subiecții pe tot parcursul vieții, până la moartea dr. Terman, în 1956.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066860642
Longevitatea. Cine trăiește mai mult și de ce?

Related to Longevitatea. Cine trăiește mai mult și de ce?

Related ebooks

Social Science For You