Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legenda unei sinucideri
Legenda unei sinucideri
Legenda unei sinucideri
Ebook262 pages4 hours

Legenda unei sinucideri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prix Médicis Étranger, Franța, 2010

Premi Llibreter, Spania, 2011

California Book Award, 2008

Grace Paley Price, 2007

Dacă ideea de „eliberare prin scris“ are în ea o sămânță de adevăr, povestirile cvasiautobiografice din acest volum reprezintă cea mai bună exemplificare. Obsedat de imaginea unui tată ciudat, greu de înțeles, care pare să nu-și fi găsit nicăieri locul potrivit, David Vann încearcă să îi traseze traiectoria de viață, pentru a-l înțelege mai bine și pentru a reuși să se împace cu el. Își rememorează mai întâi copilăria, momentele dureroase sau senine petrecute alături de tatăl său ori cu gândul la el. Își imaginează apoi o călătorie cu el în Alaska, unde se retrag amândoi într-o regiune nelocuită, în mijlocul naturii sălbatice, încercând parcă să transforme în realitate atracția dintotdeauna a tatălui față de „spiritul de frontieră“, nostalgia unei austerități care ar fi putut să compenseze viața trăită până atunci în dezordine, egoism și înșelăciune. Cu o intransigență, dar și o ingenuitate remarcabile, băiatul merge până la capăt alături de tatăl său și rezolvă în mod radical nu atât enigma acestuia, cât raporturile sale filiale cu el și conflictul moral devastator din viața tatălui.

Volum tradus în 19 limbi

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066860406
Legenda unei sinucideri

Related to Legenda unei sinucideri

Related ebooks

Literary Fiction For You