Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cine sunt eu? O călătorie prin mintea ta
Cine sunt eu? O călătorie prin mintea ta
Cine sunt eu? O călătorie prin mintea ta
Ebook460 pages9 hours

Cine sunt eu? O călătorie prin mintea ta

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce este adevărul? De unde știu cine sunt? De ce ar trebui să fim buni? Există multe cărți despre filosofie. Cu toate acestea, Cine sunt eu? diferă față de celelalte lucrări de introducere în filosofie. Nimeni nu a reușit până acum să pună cititorul față-n față cu marile întrebări ale omenirii într-o manieră atât de documentată, de competentă și, în același timp, cu umor și cu eleganță. Prezenta lucrare reprezintă o călătorie unică prin noianul de cunoștințe pe care le avem despre om. Precht ne prezintă tot ceea ce este mai nou în neuroștiință, în psihologie și în filosofie. Fie că pleacă în cercetarea sensului vieții pornind de la analiza unui episod din Star Trek sau de la melodia Lucy in the Sky with Diamonds a celor de la Beatles, cartea ne pune în fața unui traseu captivant, în care vom descoperi cele mai surprinzătoare lucruri despre noi înșine.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066009331
Cine sunt eu? O călătorie prin mintea ta

Related to Cine sunt eu? O călătorie prin mintea ta

Related ebooks

Philosophy For You