Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În întuneric
În întuneric
În întuneric
Ebook445 pages7 hours

În întuneric

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O noapte ploioasă, în Londra. Un ritual de inițiere din cadrul unei bande se sfârșește cu focuri de armă într-o mașină care virează brusc pe trotuar și plonjează într-o stație de autobuz. Totul duce la moartea unei victime nevinovate. Dar realitatea este mult mai teribilă…

O viață este distrusă și alte trei sunt marcate pentru totdeauna: a tânărului care a apăsat pe trăgaci, a unui bătrân gangster care plănuia o răzbunare mortală și a femeii însărcinate care se luptă cu disperare să descopere adevărul. Cum se va descurca ea, cu numai două săptămâni înainte de a naște, într-o lume în care moartea este un risc profesional?

Într-un oraș în care violența poate fi întâmplătoare sau meticulos planificată, în care bandele de adolescenți intră în conflict cu cele ale infractorilor de carieră și în care loialitatea se plătește cu sânge, orice este posibil.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066009270
În întuneric

Related to În întuneric

Related ebooks

Mystery For You