Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femeia albă pe bicicleta verde
Femeia albă pe bicicleta verde
Femeia albă pe bicicleta verde
Ebook492 pages8 hours

Femeia albă pe bicicleta verde

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Când soții Sabine și George Harwood ajung din Anglia în Trinidad, la jumătatea anilor ’50, aduc cu ei doar câteva geamantane și bicicleta verde a lui Sabine, plănuind să nu rămână aici mai mult de trei ani. Dar luxurianta insulă caraibă îl vrăjește profund și iremediabil pe George, în vreme ce soția lui se simte chinuită de căldură, izolată și stânjenită de segregarea rasială. Singura mângâiere o reprezintă plimbările pe frumoasa ei bicicletă verde, care o duce pe Sabine în locuri unde n-ar fi vrut să ajungă. Dragostea pentru soțul ei o ține prizonieră pe insulă decenii la rând, până într-o zi, când George descoperă cu totul întâmplător cât de mari și de multe sunt secretele care și-au făcut loc între ei în toți acești ani. Copleșit de remușcări, simte o nevoie disperată de a-i dovedi soției iubirea pe care i-o poartă încă. Dar consecințele sunt tragice.

O poveste de dragoste de neuitat, care durează mai bine de cincizeci de ani, și un fundal extraordinar ─ uneori magic, alteori extrem de periculos…

O poveste cu un El și o Ea, întrețesută cu evenimente istorico-politice. Port of Spain devine scena unei mari iubiri care, ca toate marile iubiri, se termină nu foarte vesel. Un roman dens și captivant despre lumea globalizată în care trăim azi.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066009256
Femeia albă pe bicicleta verde

Related to Femeia albă pe bicicleta verde

Related ebooks

Contemporary Romance For You