Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Compromisul inimii
Compromisul inimii
Compromisul inimii
Ebook364 pages5 hours

Compromisul inimii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lady Jocelyn Kendal, o tânără nonconformistă și independentă, apelează la o soluție scandaloasă pentru a-și păstra moștenirea: să se mărite cu maiorul David Lancaster, un ofițer care își așteaptă moartea din cauza rănilor grave suferite în bătălia de la Waterloo. În schimbul acceptării acestei căsătorii de formă, David nu cere decât ca sora lui să primească o slujbă de guvernatoare. Însă lucrurile iau o întorsătură neașteptată după încheierea căsătoriei, când maiorul își revine miraculos. Deși cei doi cad de acord să anuleze mariajul, astfel de lucruri necesită timp – suficient ca David să își dea seama că este îndrăgostit iremediabil de soția sa.

Bântuită de propriul trecut, Jocelyn refuză să cedeze dorinței pe care soțul ei i-a trezit-o pe neașteptate, căci întotdeauna a considerat această căsătorie o simplă afacere. Însă unele înțelegeri sunt făcute să fie încălcate atunci când inima își urmează propriul drum spre fericire.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066008570
Compromisul inimii

Read more from Putney Mary Jo

Related to Compromisul inimii

Related ebooks

Erotica For You