Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prințesa Diana. Povestea nespusă
Prințesa Diana. Povestea nespusă
Prințesa Diana. Povestea nespusă
Ebook356 pages5 hours

Prințesa Diana. Povestea nespusă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Viața și căsnicia Dianei au fost, în același timp, o poveste și un coșmar. Adorată de milioane de oameni, a avut de îndurat totodată respingerea, durerea sufletească și trădarea în viața personală. înconjurată de strălucire și de atenția constantă a presei, a luptat mereu să-și găsească propriul drum, iar fascinația pe care continuă să o exercite chiar și după mai mult de un deceniu de la moarte este încă o dovadă a unei personalități extraordinare. Dacă ar mai fi trăit, și-ar fi găsit până la urmă pacea și fericirea sau blestemul celebrității ar fi apăsat mereu asupra ei?

Într-un roman tulburător, scriitoarea Monica Aii a imaginat pentru Lady Di o altă soartă. După înscenarea propriei morți, Diana duce o existență liniștită într-un mic orășel din America – până când trecutul amenință să îi distrugă noua viață.

Diana. Povestea nespusă analizează prețul celebrității, importanța identității și posibilitatea – sau imposibilitatea – reinventării unei vieți.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066008556
Prințesa Diana. Povestea nespusă

Related to Prințesa Diana. Povestea nespusă

Related ebooks

Erotica For You