Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nostradamus. Profețiile complete 2001-2105
Nostradamus. Profețiile complete 2001-2105
Nostradamus. Profețiile complete 2001-2105
Ebook479 pages2 hours

Nostradamus. Profețiile complete 2001-2105

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Controversat medic și farmacist francez, Michel de Nostredame s-a bucurat de celebritate și recunoaștere încă din timpul vieții. De la moartea sa, din 1 iulie 1566, eveniment pe care l-a prevăzut întocmai, cu o seară mai înainte, profețiile sale au văzut necontenit lumina tiparului. De-a lungul timpului, doar Biblia s-a vândut în mai multe exemplare.

Dezastrul de la World Trade Center, războiul din Irak, tsunamiurile devastatoare din 2004/2005 și inundațiile de proporții din New Orleans sunt doar câteva dintre evenimentele prezise de Nostradamus.

Mario Reading ne oferă acum ocazia să aruncăm o privire asupra secolului 21, chiar înainte ca mecanismul istoriei să se pună în mișcare. Ce ne rezervă oare viitorul? Un atentat la viața președintelui Statelor Unite ale Americii? Un nou Război Mondial? Destrămarea ONU? Prăbușirea monarhiei britanice? Nașterea celui de-al treilea Anticrist?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066007146
Nostradamus. Profețiile complete 2001-2105

Related to Nostradamus. Profețiile complete 2001-2105

Related ebooks

Religion & Spirituality For You