Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crescendo
Crescendo
Crescendo
Ebook418 pages6 hours

Crescendo

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Nora ar trebui să știe că viața ei este departe de a fi perfectă. Deși cu ajutorul lui Patch, iubitul și îngerul ei păzitor, a scăpat cu viață dintr-o serie de incidente cu totul neobișnuite, primejdia e departe de a fi trecut. Relația cu Patch nu este în cel mai bun moment al ei, iar Marcie Millar pare mai hotărâtă ca oricând să-i facă Norei viața un coșmar. De parcă nu ar fi de-ajuns, un nou dușman încearcă să o distrugă, iar moartea tatălui ei rămâne în continuare un mister. Cum Patch nu numai că nu îi răspunde la întrebări, dar pare chiar să-i stea în cale, Nora se vede nevoită să afle răspunsuri de una singură. Nu se anunță o vară prea tihnită, nu-i așa?

Continuarea bestsellerului Îngerul nopții de Becca Fitzpatrick.

Roman publicat în 35 de țări

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066006439
Crescendo
Read preview

Related to Crescendo

Related ebooks

Fantasy For You