Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moștenirea Stonehenge
Moștenirea Stonehenge
Moștenirea Stonehenge
Ebook488 pages7 hours

Moștenirea Stonehenge

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un mister de 5 000 de ani este, în sfârșit, elucidat.

Opt zile înainte de solstițiul de vară, în străvechiul sit Stonehenge, un bărbat este înjunghiat în cadrul unui ritual la care participă un grup de oameni înveșmântați în robe. Câteva ore mai târziu, unul dintre cei mai importanți vânători de comori din lume se sinucide în propria casă, lăsându-i fiului său, tânărul arheolog Gideon Chase, o scrisoare misterioasă… În încercarea de descoperi ce se ascunde în spatele acestei sinucideri, Gideon intră într-o lume dominată de o ordine străveche: ritualuri, procesiuni, sacrificii. Într-un sanctuar labirintic din apropiere de Stonehenge au loc ritualurile de purificare ale unei societăți secrete care își transmite învățăturile din generație în generație. Având la cârmă un lider nou, charismatic și nemilos, grupul săvârșește sacrificii umane rituale, în încercarea terifiantă de a dezvălui secretul pietrelor.

Un thriller exploziv, care concurează chiar și cel mai bun roman al lui Dan Brown.

„Christer combină cu succes jurnale secrete, coduri și o serie de detalii istorice fascinante, despre unul dintre cele mai misterioase locuri din lume.“ – Publishers Weekly

„Cu o eficacitate diabolică, povestea descrie plauzibil legendele supranaturale care învăluie acest sit de 5 000 de ani.“ – Le Parisien

„Captivanta simbolistică a lui Dan Brown se îmbină cu acțiunea explozivă a lui Indiana Jones și cu investigația detectivistică a Patriciei Cornwell.“ – Longridge News

Cel mai bine vândut thriller în Marea Britanie

Roman publicat în 40 de țări

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066006392
Moștenirea Stonehenge

Related to Moștenirea Stonehenge

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You