Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Confesiunile unui asasin economic
Confesiunile unui asasin economic
Confesiunile unui asasin economic
Ebook376 pages7 hours

Confesiunile unui asasin economic

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Asasinii economici, scrie John Perkins, sunt profesioniști extrem de bine plătiți, care escrochează țări din întreaga lume pentru sume ajungând la trilioane de dolari. Ei direcționează bani de la Banca Mondială, de la Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), precum și de la alte organizații străine de „ajutorare“ către seifurile corporațiilor-gigant și către buzunarele acelor câtorva familii de bogătași care controlează resursele naturale ale planetei.

John Perkins este persoana cea mai potrivită să vorbească despre aceste lucruri: chiar el a fost un asasin economic. Meseria lui era aceea de a convinge țările importante pentru SUA, din punct de vedere strategic, să accepte împrumuturi imense pentru dezvoltarea infrastructurii și să se asigure că proiectele profitabile aveau să fie oferite corporațiilor americane. Împovărate de datorii uriașe, aceste țări ajungeau sub controlul guvernului SUA și al Băncii Mondiale, care acționau ca niște cămătari – dictând termenii de returnare a banilor și forțând guvernele țărilor respective să li se supună.

O bombă! Una dintre acele rare situații în care cineva adânc implicat în structurile de tip imperialist, guvernamentale/corporatiste dezvăluie în termeni neechivoci aranjamentele ascunse ale acestora. O extraordinară privire din interior și un curaj moral unic.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066005111
Confesiunile unui asasin economic

Related to Confesiunile unui asasin economic

Related ebooks

Economics For You

View More