Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să pictezi un mort
Cum să pictezi un mort
Cum să pictezi un mort
Ebook334 pages7 hours

Cum să pictezi un mort

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În Italia anilor ’60, Signor Giorgio, un pictor de naturi moarte, trăiește obsedat de redarea pe pânză a relațiilor de lumini și umbre dintre obiecte. Bolnav de cancer, își așteaptă sfârșitul și ține un jurnal în care face considerații despre artă, istorie, război, viață. La moartea lui, o tânără oarbă îi îngrijește mormântul, încercând să înțeleagă lumea pe care nu o mai poate vedea. Ani mai târziu, în Cumbria, un pictor celebru pentru peisajele sale montane spectaculoase, pe care le explorează personal, rămâne imobilizat între stânci, moment în care își evaluează propria viață. În Londra zilelor noastre, fiica lui, Susan, artistă și curator al unei săli de expoziții, trăiește foarte acut drama morții fratelui ei geamăn și își găsește refugiul într-o lume a tenebrelor și a abandonului sexual, în căutarea propriului eu.

Un roman complex, scris în patru registre, pe patru voci distincte, ale căror destine se intersectează într-o relație subtilă.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066002011
Cum să pictezi un mort

Related to Cum să pictezi un mort

Related ebooks

Literary Fiction For You