Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii
Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii
Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii
Ebook508 pages8 hours

Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii

Rating: 2.5 out of 5 stars

2.5/5

()

Read preview

About this ebook

Fie că suferi de stres doar ocazional sau te confrunți cu o anxietate profundă, cartea de față îți oferă o abordare personalizată pentru a-ți reveni de pe urma anxietății și a transforma stresul în relaxare. Nici măcar nu trebuie să ai experiență în domeniul practicii yoga – cartea este concepută pentru orice cititor, indiferent de vârsta, convingerile sale sau forma lui fizică. Bazându-se pe principiile atemporale ale practicii yoga clasice, terapia prin yoga integrală îți pune la dispoziție o mare diversitate de mijloace care să te ajute să-ți redobândești echilibrul în viață. Posturile yoga sunt un aspect al acestei forme de terapie; însă adevărata putere vine din
stăpânirea minții, a emoțiilor și a intelectului pentru a produce schimbări la un nivel mai profund. Exercițiile, tehnicile de respirație și de meditație îți furnizează cele mai eficiente metode de a repara dezechilibrele și de a-ți identifica necesitățile. Află cum funcționează cele cinci căi yoghine – a psihicului, a intelectului, a sănătății, a muncii și a relațiilor –, pune în practică numeroasele posturi yoga pentru relaxare, somn și acceptare de sine și vei avea la îndemână un adevărat ghid pentru sănătate fizică, energetică, mentală, intelectuală și spirituală.
Setu Bandhasana (Postura podului) • Supta Ardha Chandrasana (Postura culcată a semilunii) • Supta Matsyendrasana (Postura întinsă răsucită pe jumătate) • Tadasana (Postura muntelui) • Talasana (Postura palmierului) • Vrkasana (Postura copacului) • Ardha Chandrasana (Postura
semilunii) • Virabhadrasana I (Postura războinicului I) • Bhujangasana (Postura cobrei) • Ardha Matsyendrasana (Postura răsucită așezată) • Dhanurasana (Postura arcului) • Balasana (Postura copilului) • Viparita Karani (Postura inversată) • Virabhadrasana II (Postura războinicului II) • Poorna Titali (Postura fluturelui) • Simhasana (Postura leului) • Ustrasana
(Postura cămilei) • Ananda Balasana (Postura copilului fericit) • Makarasana (Postura crocodilului) • Yoga Mudra (Simbolul yoga)

LanguageRomână
Release dateMar 6, 2019
ISBN9786063367922
Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii

Related to Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii

Related ebooks

Reviews for Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii

Rating: 2.5 out of 5 stars
2.5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Terapia Prin Yoga Pentru Combaterea Stresului Si Anxietatii - Dr. Robert Butera

  1.png

  Yoga Therapy for Stress and Anxiety: Create a Personalized Holistic Plan to Balance Your Life

  Robert Butera PhD

  Erin Byron MA

  Staffan Elgelid PhD, P.T.

  Copyright © 2015 Robert Butera, PhD, Erin Byron, MA and Staffan Elgelid, PhD, PT

  Ediție publicată de Llewellyn Publications

  Woodbury, MN 55125 USA

  www.llewellyn.com

  Ilustrații de Mary Ann Zapalavc

  Introspectiv este o divizie

  a Grupului Editorial Litera

  O.P. 53; C.P. 212, sector 4, București, România

  tel. 021 319 6390; 031 425 1619; 0752 548 372

  e-mail: comenzi@litera.ro

  Ne puteți vizita pe

  www.litera.ro

  Terapia prin yoga pentru combaterea stresului și anxietății

  Cum să îți faci un plan holistic personalizat pentru a-ți echilibra viața

  Dr. Robert Butera, Erin Byron, Dr. Staffan Elgelid

  Copyright © 2019 Grup Media Litera

  pentru versiunea în limba română

  Toate drepturile rezervate

  Editor: Vidrașcu și fiii

  Redactor: Carmen Ștefania Neacșu

  Corector: Sabrina Florescu

  Copertă: Flori Zahiu

  Tehnoredactare și prepress: Ana Vârtosu

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

  Butera, Robert

  Terapia prin yoga pentru combaterea stresului şi anxietății: cum să îţi faci un plan holistic personalizat pentru a-ţi echilibra viaţa/ dr. Robert Butera, Erin Byron, dr. Staffan Elgelid; trad. din lb. engleză de Crina Boitor. – Bucureşti: Litera, 2018

  ISBN 978-606-33-3228-9

  ISBN EPUB 978-606-33-6792-2

  I. Byron, Erin

  II. Elgelid, Staffan

  III. Boitor, Crina (trad.)

  29

  Practicile, exercițiile și metodele descrise în această carte nu trebuie folosite ca o soluție alternativă la un diag­nostic sau tratament medical prescris de un medic. Autorii și editura nu sunt responsabili în nici o manieră, oricare ar fi aceasta, pentru nici un accident sau efecte negative care ar putea apărea prin urmarea instrucțiunilor și sfaturilor conținute în această carte. Este recomandat ca înainte de începutul oricărui tratament sau program de exerciții să consultați un medic pentru a hotărî dacă puteți să abordați această practică.

  Cuvânt înainte

  Despre experiența personală a autorilor

  Dr. Bob Butera a fost puternic influențat de credința bunicilor săi, precum și de acțiunile lor în serviciul comu­nității. Părinții i-au permis să studieze yoga la nivel universitar, un domeniu care aparent nu prezenta potențialul unei cariere ulterioare. Disciplina necesară pentru participarea la diverse programe sportive l-a ajutat pe Bob să înțeleagă mai bine cum anume conlucrează mintea și trupul. A început să practice meditația în urma cursurilor de arte marțiale la care a participat în Statele Unite, Japonia și Taiwan în perioada studenției. Despre yoga a învățat pentru prima dată la colegiu în anii 1980. Ulterior a urmat un curs de yoga intensiv, cu un instructor personal, la Institutul de Yoga, unde a locuit timp de șase luni în anul 1989. Aceasta a dus la trezirea sa pe plan religios, ulterior primind diplomă de Masterat în Religie din partea Școlii de Studii Religioase Earlham, după care a obținut și doctoratul în terapie prin yoga de la Institutul de Studii Integrale din California. În ultimii douăzeci de ani a activat în calitate de terapeut prin yoga integrală și trainer al altor terapeuți prin yoga, instructor de yoga și de meditație. Este autorul lucrărilor Esența căii yoga (2009) și Meditație pentru viața ta (2012).

  Erin Byron este de profesi