Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Limbajul Secret Al Succesului
Limbajul Secret Al Succesului
Limbajul Secret Al Succesului
Ebook301 pages4 hours

Limbajul Secret Al Succesului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Știai că oamenii cărora li te adresezi ți-au evaluat deja subliminal, în primele șapte secunde, gradul de credibilitate, încredere în sine, farmec și onestitate, înainte ca tu să fi comunicat ceva? Te-ai gândit vreodată că gesturile tale, postura, expresia chipului și contactul vizual ar putea să-ți fi sabotat deja mesajul? Știai că, de fiecare dată când există discrepanțe între limbajul verbal și cel nonverbal, interlocutorii tăi cred ce văd, nu ce le spui? Autoarea îți arată cum să folosești limbajul trupului în favoarea ta pentru a-ți spori charisma, a-ți dezvolta abilitatea de a negocia și a-ți educa inteligența non-verbală. Completând explicațiile cu ilustrații ce facilitează înțelegerea lor, cartea este un instrument prețios, cu atât mai util în lumea actuală, în care comunicarea virtuală este din ce în ce mai folosită. Limbajul trupului este o adevărată „armă secretă“, pe care mulți lideri au învățat s-o utilizeze pentru a obține succesul. Acum poți și tu să benef iciezi de ea!

LanguageRomână
Release dateFeb 13, 2017
ISBN9786063358531
Limbajul Secret Al Succesului

Related to Limbajul Secret Al Succesului

Related ebooks

Personal Growth For You