Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să lupți
Cum să lupți
Cum să lupți
Ebook104 pages1 hour

Cum să lupți

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Îi putem înțelege pe ceilalți doar atunci când îi ascultăm cu adevărat. Când reușim să‑i ascultăm pe ceilalți cu adevărat, le putem înțelege durerea și dificultățile cu care se confruntă. Dar când suntem furioși, nu le putem asculta sau auzi suferința. Să‑i asculți pe ceilalți cu sinceritate reprezintă o formă de meditație. Devenim conștienți de respirația noastră, o urmărim și practicăm concentrarea; astfel aflăm despre celălalt lucruri pe care nu le știam înainte. Practicând ascultarea profundă, îl putem ajuta pe celălalt să se elibereze de percepțiile greșite care îi provoacă suferință.“
Thich Nhat Hanh este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați maeștri Zen din lumea contemporană, poet și activist pentru pace și drepturile omului. În anul 1967 a fost nominalizat de către Martin Luther King la Premiul Nobel pentru Pace. Este autorul a peste 100 de cărți care abordează tematici precum meditația, conceptul de mindfulness sau budismul, volume care s-au vândut în peste trei milioane de exemplare doar în Statele Unite ale Americii. Ca o formă de recunoaștere a impactului spiritual pe care-l are asupra umanității, este supranumit ,,celălalt Dalai Lama“.

LanguageRomână
Release dateMay 30, 2019
ISBN9786063361418
Cum să lupți
Author

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh was a world-renowned Buddhist Zen master, poet, author, scholar, and activist for social change, who was nominated for the Nobel Peace Prize by Dr. Martin Luther King Jr. He was the author of many bestselling books, including the classics Peace Is Every Step and The Art of Living. Through his books and retreats at the monasteries he has founded in the U.S., Europe, Asia, and Australia, he became a pre-eminent figure in contemporary Buddhism, offering teachings that are both deeply rooted in ancient wisdom and accessible to all.  Sister Chan Khong is Thich Nhat Hanh’s most senior monastic disciple and lifelong collaborator. A leading force in his engaged Buddhism programs and humanitarian projects, her books include Learning True Love and Beginning Anew. Sister True Dedication is a former journalist and monastic Dharma Teacher ordained by Thich Nhat Hanh. 

Read more from Thich Nhat Hanh

Related to Cum să lupți

Related ebooks

Self-Improvement For You