Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cum Adoarme Puiul Meu?
Unavailable
Cum Adoarme Puiul Meu?
Unavailable
Cum Adoarme Puiul Meu?
Ebook17 pages3 minutes

Cum Adoarme Puiul Meu?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Aceasta nu este doar o poveste de seară minunată.
Ajută-l pe copilul tău să adoarmă cu ajutorul tehnicilor oferite de experți!
Să convingi seara un copil că trebuie să adoarmă poate fi o adevărată provocare. Cum adoarme puiul meu? oferă părinților care se confruntă cu această provocare strategii de somn testate de specialiști și
garantează o experiență de lectură plăcută și liniștitoare. Ilustrațiile cu pui de animale care cască – de la ieduțul temător până la puiul de cangur toropit de somn – induc o atmosferă odihnitoare, în care copilul va fi îndemnat să caște odată cu micii eroi ai cărții. Până la sfârșitul poveștii, repetarea acestei tehnici sugestive îl va face și pe el somnoros, iar lectura de seară îl va purta pe nesimțite pe tărâmul viselor.
„Cum adoarme puiul meu? este o poveste fermecătoare, de care copiii de toate vârstele se vor îndrăgosti și pe care își vor dori cu siguranță s-o audă în fiecare seară. Lectura textului, cu repetițiile lui, este profund liniștitoare și devine un instrument excelent în mâinile părinților care îl folosesc ca parte a unui program consecvent de pregătire a copilului pentru somn.“
Deborah Pedrick, fondator al Family Sleep Institute

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2020
ISBN9786063355912
Unavailable
Cum Adoarme Puiul Meu?

Related to Cum Adoarme Puiul Meu?

Related ebooks

Children's Bedtime & Dreams For You

View More

Reviews for Cum Adoarme Puiul Meu?

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words