Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Momentul cuantic
Momentul cuantic
Momentul cuantic
Ebook404 pages7 hours

Momentul cuantic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De la multiversuri și salturi cuantice la pisica lui Schrödinger și călătoriile în timp, mecanica cuantică a influențat ireversibil imaginația populară. Artiști și scriitori, John Updike, Lady Gaga sau David Foster Wallace, se folosesc de asocierile și de nuanțele ei. Este „saltul cuantic“ mare sau mic?Cât de incert este principiul incertitudinii? Este acest baraj de vocabularcuantic pretențios și trăsnit sau reprezintă o schimbare fundamentală înmodul în care gândim? În Momentul cuantic, filosoful Robert P. Crease și fizicianul Alfred Scharff Goldhaber reiau povestea fascinantă a modului în care cuantica a făcut saltul din fizică în cultura populară, cu explorări sumare ale concep­telor matematice și fizice și descrieri ale disputelor aprinse dintre perso­naje precum Einstein, Schrödinger și Niels Bohr. Înțelegerea și apreciereaimagisticii cuantice, folosirea ei justificată și abuzivă, fac parte din ceea ceînseamnă să fii un om educat în secolul XXI.Rezultatul colaborării dintre cei doi autori este o sărbătoare a limbajuluila granița dintre fizică și cultură, perfectă pentru oricine este atras devarietatea infinită a ideilor.

LanguageRomână
Release dateApr 7, 2017
ISBN9786063344251
Momentul cuantic

Related to Momentul cuantic

Related ebooks

Physics For You