Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fecioara din Siena
Fecioara din Siena
Fecioara din Siena
Ebook391 pages6 hours

Fecioara din Siena

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

Împlinirea a nouăsprezece ani îi aduce sfârșitul speranțelor... și puterea de a lupta pentru dragoste Palio: cea mai periculoasă și disputată cursă de cai din Siena. Un an de pregătiri, zece călăreți, trei tururi de piazza – și totul se termină într-o clipă. Dar în anul 1723, competiția nu reprezintă doar obișnuita rivalitate de moarte dintre cartierele orașului. Căci pentru două femei din publicul care asistă cu sufletul la gură, în joc este mult mai mult decât premiul atât de disputat. Pentru Pia de Tolomei, cea mai frumoasă femeie din Siena, cursa este ultima ei șansă de a scăpa de căsătoria cu un bărbat nemilos și violent. Pentru Violante de Medici, ducesa de Siena, este începutul a ceea ce dușmanii ei doresc să fie ultima ei lună de conducătoare a orașului. Apariția în ultima clipă a unui călăreț necunoscut nu numai că va schimba radical viețile Piei și ale lui Violante, dar va influenta și viitorul familiei de Medici. Căci Riccardo Bruni, fiul unui simplu potcovar sienez, se va îndrăgosti de Pia, descendenta unei familii nobile, amenințând fără să știe echilibrul fragil de intrigi și influențe care conduc orașul de zeci de ani. Iar dezvăluirea originii sale misterioase ar putea reprezenta un blestem sau o mântuire nu doar pentru destinul orașului, ci și al celor două femei. Marina Fiorato este autoarea a șapte romane istorice de dragoste, bestselleruri New York Times și Publishers Weekly.

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2017
ISBN9786063319624
Fecioara din Siena

Related to Fecioara din Siena

Related ebooks

Erotica For You