Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dubla tentatie
Dubla tentatie
Dubla tentatie
Ebook418 pages6 hours

Dubla tentatie

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Tentația vieții și a dragostei poate fi salvarea pentru un suflet pustiit... Norocul e o sabie cu două tăișuri pentru eroul de război Rhys St. Maur, moștenitor al titlului de Lord Ashworth. Îndrăzneț și nesăbuit, acesta sfidează moartea pe câmpul de bătălie, în încăierări și oriunde altundeva crede că o poate găsi, dorindu-şi să pună capăt unei vieţi nefericite pe care consideră că nimic nu o poate schimba. Cum căutările sale rămân fără răspuns, lordul Asworth se întoarce la domeniul strămoşesc, în mlaștinile din Devonshire, așteptându-se la orice în afară de a găsi salvarea în brațele unei frumoase hangițe care îl provoacă se lupte cu demonii dinăuntrul său – şi cu dulcea tentaţie a iubirii. Spre deosebire de înneguratul lord, Meredith Maddox nu crede în soarta implacabilă, ci în munca grea, iar romantismul nu intră în planurile ei. Dar când Rhys se întoarce, plin de cicatrici, sătul de lume și periculos de atrăgător, încântătoarea hangiță văduvă se trezește sfâșiată între dorință și pragmatism. În vreme ce un mister adânc din trecut și pericole din prezent amenință mai mult ca oricând șansa lui Rhys la o viață fericită, Meredith se vede nevoită să mizeze totul pe un pariu pe care inima sa l-a pus cu mult timp în urmă.

LanguageRomână
Release dateJul 24, 2017
ISBN9786063319600
Dubla tentatie

Read more from Tessa Dare

Related to Dubla tentatie

Related ebooks

Erotica For You