Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De cealaltă parte a miezului nopții
De cealaltă parte a miezului nopții
De cealaltă parte a miezului nopții
Ebook544 pages7 hours

De cealaltă parte a miezului nopții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Într-o pânză de pasiuni și răzbunări, patru vieți se întrepătrund pentru totdeauna… Cu puțin înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, frumoasa Noelle Page pleacă din Marsilia la Paris. Dezamăgită în dragoste, într-o lume condusă de bărbați, ea ajunge să își folosească de puterea de seducție cu unicul scop de a se răzbuna pe singurul bărbat pe care l-a iubit cu adevărat, Larry Douglas, tânărul aviator american care a abandonat-o. Dar ce se va întâmpla când reușește în final să ajungă din nou față în față cu el – va avea ura forța să învingă dragostea și pasiunea pe care le-a simțit odinioară? Însă Noelle a devenit amanta magnatului grec Constantin Demiris, unul dintre cei mai puternici și mai bogați oameni din lume, un om care nu uită și nu iartă nici cea mai mică ofensă care i-a fost adusă vreodată. Corupt până în măduva oaselor, Demiris consideră că are dreptul să împartă dreptatea în felul propriu – iar Noelle riscă să fie distrusă cu totul. Singura victimă nevinovată este tânăra și inocenta Catherine Alexander, soția lui Larry Douglas, care este prinsă în mijlocul furtunii și devine un pion sacrificat în jocul lipsit de scrupule al răzbunării și al trădării care se dezlănțuie.

LanguageRomână
Release dateDec 9, 2017
ISBN9786063318894
De cealaltă parte a miezului nopții

Read more from Sidney Sheldon

Related to De cealaltă parte a miezului nopții

Related ebooks

Erotica For You