Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stăpânul jocului
Stăpânul jocului
Stăpânul jocului
Ebook539 pages7 hours

Stăpânul jocului

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Kate Blackwell, una dintre cele mai bogate și mai puternice femei din lume, a reușit să păstreze intact misterul care a învăluit-o de-a lungul vieții, rămânând mereu înconjurată de sute de întrebări fără răspuns. Tatăl ei era un căutător de diamante care, prin tenacitate și îndrăzneală, a adunat o avere dincolo de orice închipuire. Mama ei era fiica unui negustor bur lipsit de scrupule. Ea însăși nu a fost un rod al dragostei, ci al unei răzbunări pline de ură.

Acum, Kate își serbează a nouăzecea aniversare înconjurată de cele mai importante personalități ale lumii politice și de afaceri din Statele Unite, primind chiar toasturi din partea judecătorilor Curții Supreme de Justiție și o telegramă de la Casa Albă. Însă fantomele trecutului nu-i dau pace. Fantomele prietenilor și ale dușmanilor, fantomele unei existențe din care n-au lipsit șantajul și crima, fantomele unui imperiu clădit pe ambiție pură. Privindu-și membrii familiei – un lunatic, o asasină și o idealistă incurabilă –, bătrâna doamnă are o singură preocupare: să găsească un succesor demn de a-i călca pe urme.

LanguageRomână
Release dateJun 30, 2017
ISBN9786063318702
Stăpânul jocului

Read more from Sidney Sheldon

Related to Stăpânul jocului

Related ebooks

Erotica For You