Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fatima - Iubirile Orientului
Fatima - Iubirile Orientului
Fatima - Iubirile Orientului
Ebook316 pages4 hours

Fatima - Iubirile Orientului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pe când mama ei, Khadija, era pe patul de moarte, Fatima i-a promis că va veghea mereu asupra lui Mahomed. Așa va face, dejucând chiar o tentativă de asasinat la adresa tatălui său. Traiul la Mecca devine însă prea periculos pentru acesta, astfel că în 622 hotărăște să părăsească orașul. Fatima îl însoțește până la Yathrib, viitoarea Medina, unde pentru ea începe o perioadă tristă.

Tatăl ei o ia de soție pe Aisha, foarte tânăra fiică a lui Abu Bakr, tovarășul lui cel mai apropiat. Aisha nu este decât o copilă, dar Fatima se simte trădată. În plus, căsătorită cu Ali, unul dintre fiii adoptivi ai Profetului, Fatima suportă greu un rol care nu-i convine, mai ales că tocmai ei, care și-a apărat tatăl cu arma în  mână, nu i se permite să participe la marea bătălie dintre adepții lui Allah și politeiști. Iar nașterea lui Hassan, primul ei fiu, anunță conflictul care va împărţi lumea musulmană în două tabere până în zilele noastre.

Departe de orice prejudecăți, Fatima prezintă viața unei femei curajoase, rebele, având de dăruit o dragoste uriașă, într-o epocă în care nașterea islamului bulversează echilibrul fragil din Peninsula Arabă.

LanguageRomână
Release dateJun 7, 2017
ISBN9786063317859
Fatima - Iubirile Orientului

Read more from Marek Halter

Related to Fatima - Iubirile Orientului

Related ebooks

Erotica For You