Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sarutul sortii
Sarutul sortii
Sarutul sortii
Ebook453 pages7 hours

Sarutul sortii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lordul unui vechi și puternic clan scoțian, Duncan Macrae vrea să pună capăt conflictului veșnic dintre Scoția și Anglia. El posedă însă și o putere secretă – aceea a Protectorilor, oameni cu abilitatea mistică de a controla forțele naturii și de a vedea în sufletul semenilor. Din clipa în care o întâlnește pe tânăra și independenta văduvă englezoaică Gwyneth Owens, spiritul său înfocat dorește s-o facă a lui – o pasiune care nu numai că va așeza în tabere diferite loialitatea lui pentru pământul natal și jurământul făcut în fața Protectorilor, dar va amenința și tot ceea ce Duncan prețuiește mai mult. Deși tatăl lui Gwyneth a fost Protector, tânăra este convinsă că a moștenit numai frumusețea mamei sale, nu și puterile tatălui. Dar sărutul primejdiosului și fascinantului lord din clanul Macrae naște în ea o dorință care îi face sufletul să se cutremure – și îi dezvăluie viziuni ale unei catastrofe care amenință atât Anglia, cât și Scoția. Și numai devenind soția lui Duncan și trădându-l pe bărbatul iubit poate îndepărta dezastrul. În vreme ce două națiuni puternice se înfruntă, Gwyneth și Duncan trebuie să-și pună la încercare puterile și pasiunea pentru a-și salva iubirea… și viitorul lumii în care trăiesc.

LanguageRomână
Release dateJun 7, 2017
ISBN9786063317668
Sarutul sortii

Read more from Mary Jo Putney

Related to Sarutul sortii

Related ebooks

Erotica For You