Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Capriciile destinului
Capriciile destinului
Capriciile destinului
Ebook444 pages7 hours

Capriciile destinului

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

 

Pentru avocata Val Covington, succesul are un preţ pe măsură – lipsa unei vieți adevărate şi a unei munci care chiar să însemne ceva pentru ea. Aşa că renunță la slujba bine plătită și decide să-și deschidă propriul cabinet. Închirierea spaţiului pentru birou îi aduce un bonus neașteptat în persoana proprietarului. Rob Smith este genul de bărbat de care Val a fost mereu atrasă: misterios, chipeș și bântuit de taine din trecut.  Ceea ce înseamnă că este, de asemenea, persoana total nepotrivită cu care să aibă o relație. 

Când asistenta ei îi cere, disperată, ajutorul, pentru a-şi salva iubitul din tinerețe, condamnat la pedeapsa capitală pentru o crimă pe care n-a comis-o, Val acceptă să facă o încercare, deși cazul pare imposibil de câștigat.  Rob, care are propriile motive pentru a lucra cu Val, își pune la dispoziție extraordinarele abilități de investigator. Lucrând contracronometru, Rob și Val descoperă nu doar secrete bine ascunse, ci şi pasiune irezistibilă. Dar probele noi care ies la iveală vor fi oare de ajuns pentru a salva o viață? Și destinul va acorda unor oameni atât de diferiți şansa de a-şi găsi împreună împlinirea? 

LanguageRomână
Release dateJun 2, 2017
ISBN9786063317644
Capriciile destinului

Read more from Mary Jo Putney

Related to Capriciile destinului

Related ebooks

Erotica For You