Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ingerul intunericului
Ingerul intunericului
Ingerul intunericului
Ebook400 pages6 hours

Ingerul intunericului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Detectivul Danny McGuire îl găsește pe Andrew Jakes ucis cu brutalitate și legat de trupul soției sale, frumoasa Angela Jakes, care abia a supraviețuit atacului. Vrăjit de ochii ei adânci, Danny jură să-l găsească și să-l pedepsească pe vinovat. Este primul său caz de o asemenea anvergură, iar sângeroasa crimă ajunge să-i bântuie viața. Cine este autorul? și de ce a lăsat-o în viață pe tânăra soție a lui Jakes, ale cărei chip și inocență i-au rămas întipărite în suflet?

Interesul lui McGuire devine o obsesie care se întinde pe zece ani și pentru care ajunge să plătească cu slujba. În cele din urmă, reușește să treacă peste eșecul acestei crime nerezolvate doar mutându-se în Franța. Însă când Matt Daley, fiul înstrăinat al lui Andrew Jakes, îl caută și-i spune că are dovezi noi și șocante despre caz, bărbatul devenit director în Interpol decide să pornească iarăși la vânătoare, pentru a răzbuna doi ochi de înger.

Plin de strălucire, fascinant și cu întorsături spectaculoase de situație care conduc spre un final șocant, romanul Îngerul întunericului este un clasic Sidney Sheldon, bazat pe notițele autorului.

LanguageRomână
Release dateJun 2, 2017
ISBN9786063317606
Ingerul intunericului

Read more from Sidney Sheldon

Related to Ingerul intunericului

Related ebooks

Erotica For You