Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Refugiul - Semnul sorții
Refugiul - Semnul sorții
Refugiul - Semnul sorții
Ebook317 pages4 hours

Refugiul - Semnul sorții

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După ce suferă o dramă teribilă care o lasă traumatizată fizic și psihic timp de luni întregi, Reece Gilmore încearcă încet-încet să-și readucă viața pe făgaș normal. Lăsând în urmă trecutul și Bostonul natal, Reece călătorește fără țintă prin țară, fără să zăbovească prea mult într-un loc. Însă micul orășel Angel’s Fist pare să fie diferit, căci peisajele superbe, oamenii pe care ajunge să-i cunoască și mai ales Brody – scriitorul încăpățânat, enervant, sexy și misterios – o fac să creadă că poate a găsit un loc pe care să-l numească acasă.

Dar șansa la liniște și normalitate este amenințată în momentul în care Reece este singura martoră la o crimă, dar în urma căreia poliția nu găsește nici cadavrul, nici vreo dovadă a atrocitatății. În ciuda faptului că Reece este convinsă de ce a văzut, restul lumii pare să pună totul pe seama unei imaginații prea bogate și a psihicului ei fragil. Avându-l doar pe Brody alături, Reece trebuie să lupte din răsputeri nu numai pentru a nu-l lăsa pe ucigaș să scape nepedepsit, ci și să-și apere dreptul la dragoste și fericire.

LanguageRomână
Release dateJun 2, 2017
ISBN9786063317569
Refugiul - Semnul sorții

Read more from Nora Roberts

Related to Refugiul - Semnul sorții

Related ebooks