Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Blestemul trecutului
Blestemul trecutului
Blestemul trecutului
Ebook547 pages8 hours

Blestemul trecutului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Pe cât de superbă, pe atât de misterioasă, Diana Lindsay este cea mai dorită și cea mai curtată femeie din Londra. Cu toate acestea, Diana dorește un singur bărbat – un lord bântuit de secrete la fel de dureroase ca și ale ei.

Gervase Brandelin, vicontele de St. Aubyn, s-a pus cu totul în slujba țării sale, pentru a-și răscumpăra păcatele și greșelile tinereții. În calitate de spion experimentat, se află mereu în pericol, căutând să demaște dușmanii ascunși ai Angliei. Nimic nu-l poate îndepărta de drumul drept al datoriei sale – până în clipa în care întâlnește o femeie care îi atinge inima chiar mai mult decât îi amețește simțurile. În Diana găsește căldură și speranță – deși este conștient că ea nu va putea fi niciodată cu adevărat a lui.

Brusc, cele două jumătăți ale vieții lui Gervase – trecutul și prezentul – ajung să se unească într-o explozie care spulberă toate secretele și amenință să-l despartă de Diana pentru totdeauna. Poate că dragostea i-ar putea aduce împreună – dar mai întâi trebuie să supraviețuiască atacului unui inamic mortal.

LanguageRomână
Release dateMay 24, 2017
ISBN9786063317484
Blestemul trecutului

Read more from Mary Jo Putney

Related to Blestemul trecutului

Related ebooks

Erotica For You