Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O aventură riscantă
O aventură riscantă
O aventură riscantă
Ebook391 pages6 hours

O aventură riscantă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Elizabeth Cabot este o femeie de afaceri care știe cum să scoată profit din investițiile făcute și cum să-și reducă pierderile – atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. În clipa când descoperă că Jack Fairfax a ademenit-o pentru a încheia un parteneriat, ea este hotărâtă să pună capăt relației ce abia se înfiripa între ei. Nu la fel de simple sunt lucrurile când vine vorba despre afaceri. În ciuda eforturilor depuse, ea nu poate anula contractul semnat cu Excalibur, compania la care Jack este angajat într-o poziție importantă. O serie de întâmplări neașteptate și ciudate petrecute la firmă îl obligă pe Jack ca în doar două săptămâni să rezolve misterul și să evite falimentul. Elizabeth știe că, ajutându-l pe Jack să salveze Excalibur, nu numai că își va recupera suma investită, ci va face și un profit uriaș. Cei doi ajung astfel parteneri într-o afacere total diferită, iar atracția reciprocă evidentă o face pe Elizabeth să realizeze că nu este atât de simplu să-și ignore propriile sentimente. Dar cum sumele implicate în această aventură riscantă sunt uriașe, încrederea se poate transforma în trădare, și aflarea adevărului poate avea un preț care se poate dovedi prea mare.

LanguageRomână
Release dateMay 24, 2017
ISBN9786063317422
O aventură riscantă

Read more from Amanda Quick

Related to O aventură riscantă

Related ebooks