Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legături primejdioase 2
Legături primejdioase 2
Legături primejdioase 2
Ebook394 pages7 hours

Legături primejdioase 2

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Lila Emerson este fascinată de viețile celorlalți. Ocupația cu care își câștigă existența îi permite să aibă grijă de niște case splendide pe care nu și le-ar putea permite niciodată și o ajută în cariera de scriitoare liber-profesionistă ca să inventeze povești despre viețile oamenilor pe care-i vede pe fereastră.
Într-o noapte asistă însă la un incident cutremurător: uciderea unei tinere care locuia în imobilul de vizavi. În calitate de martoră, Lila este acum în primejdie de moarte, căci asasinul nemilos, care ucide nu doar pentru bani, ci și din plăcere, o vânează fără cruțare. 
Singura ei speranță este să se asocieze cu Ashley Archer, un artist care, din motive diferite, se străduiește să rezolve enigma. Vrea din tot sufletul să aibă încredere în pătimașul și sclipitorul Ash, dar nu cumva îngăduie sentimentelor să ascundă adevăratele lui motive? 
Un roman fascinant despre o femeie care își apără cu înverșunare independența, un bărbat cu un simț al ocrotirii ieșit din comun și o urzeală de înșelăciune, lăcomie și pericole care îi aduce împreună ‒ și care i-ar putea despărți.

LanguageRomână
Release dateMay 24, 2017
ISBN9786063317408
Legături primejdioase 2

Read more from Nora Roberts

Related to Legături primejdioase 2

Related ebooks