Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Găsește-ți visul
Găsește-ți visul
Găsește-ți visul
Ebook429 pages6 hours

Găsește-ți visul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Mereu o fire visătoare, Laura Templeton a crescut în mijlocul unei familii înstărite și iubitoare, convinsă că destinul ei este să devină soție și mamă. Poate prea grăbită să transforme în realitate basmele copilăriei, se mărită la numai optsprezece ani, punându-și toate speranțele în Peter Ridgeway, un chipeș și rafinat colaborator al tatălui ei. Însă răceala, nepăsarea și apoi infidelitatea soțului destramă treptat ceea ce ar fi trebuit să fie o viață fericită până la adânci bătrâneți. După zece ani de căsătorie, Laura intentează divorțul, iar Peter pleacă, luând cu sine nu doar visurile ei, ci și aproape toți banii pe care îi aveau. 
Cu inima frântă și cu o situație financiară dezastruoasă, mândra fiică a familiei Templeton refuză să apeleze la sprijinul material al familiei. Din păcate, orele nenumărate de muncă nu pot să umple un suflet pustiu. Laura își dă seama că trebuie s-o descopere în sfârșit pe femeia din ea, iar apariția unui bărbat frumos ca păcatul și la fel de primejdios, care-i întruchipează visurile cele mai tainice, nu simplifică deloc lucrurile...

LanguageRomână
Release dateMay 24, 2017
ISBN9786063317385
Găsește-ți visul

Read more from Nora Roberts

Related to Găsește-ți visul

Related ebooks