Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calea deschisă. Călătoria în jurul lumii a celui de-al XIV-lea Dalai Lama
Calea deschisă. Călătoria în jurul lumii a celui de-al XIV-lea Dalai Lama
Calea deschisă. Călătoria în jurul lumii a celui de-al XIV-lea Dalai Lama
Ebook297 pages4 hours

Calea deschisă. Călătoria în jurul lumii a celui de-al XIV-lea Dalai Lama

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De mai bine de trei decenii, Pico Iyer, unul dintre cei mai apreciați autori de cărți de călătorie, este prieten cu Dalai Lama. Pe parcursul acestor ani, prin intermediul unor conversații intime, a ajuns să îl cunoască așa cum doar puțini se pot lăuda că îl știu. În paginile acestei cărți, Iyer realizează un portret unic al uneia dintre cele mai insolite personalități a timpului nostru, explicând ideile și activitatea lui Dalai Lama despre politică, știință, tehnologie și religie.
Acest volum nu este o biografie, ci o analiză jurnalistică extinsă despre o persoană care a adunat înțelepciune cât pentru mai multe vieți, așa cum cred budiștii tibetani. Iyer își organizează observațiile prin descrieri inteligente ale diferitelor aspecte ale activității și personalității lui Dalai Lama: personalitate, călugăr, filosof, politician. Aceasta îi permite să sondeze diverse laturi ale Sfinției Sale, Iyer reamintind cititorilor de anumite paradoxuri: Dalai Lama este profund empiric și, cu toate acestea, are convingeri, precum reîncarnarea, care desfid observația. Este o persoană publică, dar la fel de mult este extrem de implicat în practicile religioase elaborate. Scopul acestei cărți este, în cele din urmă, simplu: să ni-l prezinte pe omul Dalai Lama.

LanguageRomână
Release dateFeb 22, 2017
ISBN9786063314513
Calea deschisă. Călătoria în jurul lumii a celui de-al XIV-lea Dalai Lama

Related to Calea deschisă. Călătoria în jurul lumii a celui de-al XIV-lea Dalai Lama

Related ebooks

Philosophy For You