Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea
Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea
Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea
Ebook430 pages8 hours

Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Când Mathew Burrows a început să lucreze pentru CIA ca analist de informații, acum 25 de ani, lumea părea înghețată. Dar, odată cu globalizarea şi noile tehnologii a apărut și o lume în care schimbările sociale și politice se pot petrece într-o clipă, imprevizibilul este o temă universală, iar puterea de a anticipa devine critică. În ultimii zece ani, activitatea lui Burrows în cadrul Consiliului Național de Informații al SUA a fost axată pe ajutorul acordat Statelor Unite în combaterea necunoscutului prin redactarea raportului Tendințe globale. Folosit de Casa Albă, de Departamentele de Stat, al Apărării și al Securității Interne, acest îndreptar fundamental despre viitor înglobează cele mai noi studii și date aflate la dispoziția guvernului. Burrows, pentru prima dată, a extins și a adus la zi cel mai recent raport privind tendințele globale, transformându-l într-un volum ce prevestește mișcările tectonice care ne vor conduce către 2030. În ce direcție se îndreaptă Orientul Mijlociu, Rusia și China? Vom trăi într-o lume a proliferării nucleare? Care sunt amenințările-cheie și ocaziile cu care se vor confrunta Statele Unite? Burrows folosește concluziile raportului pentru a răspunde acestor întrebări presante și nu numai. De la realitățile urbanizării explozive și ale creșterii clasei de mijloc la nivel global, la mutarea spre est a centrului economiei mondiale și la sporirea numerică a tehnologiilor, Viitorul declasificat ne aduce aminte că fiecare aspect al vieții noastre este în continuă mișcare și că, dacă nu preluă inițiativa pentru a dirija schimbările, rămânem la mila acestor evoluții.

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2017
ISBN9786063313417
Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea

Related to Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea

Related ebooks

Reviews for Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Viitorul declasificat. Megatendințele care ne-ar putea distruge lumea - Mathew Burrows

  INTRODUCERE

  NU UCIDEȚI MESAGERUL

  Am avut parte de unul, două decenii rele în Statele Unite, dacă nu cumva în toată lumea, pline de surprize neplăcute și de șocuri. Mai întâi, atacurile teroriste de la 11 septembrie, apoi războaiele din Irak și Afghanistan, care n-au decurs așa cum anticipaserăm noi. În anii 1990, ni s-a spus că nu aveau să mai existe crize financiare și am stat liniștiți până când a venit Marea Recesiune din 2008. Impactul crizei financiare s-a dovedit mai rău în Europa, cu atât mai mult cu cât a fost importată din America. Deși a fost salutată inițial, „primăvara arabă" a constituit în mare măsură o surpriză; nimeni nu a anticipat că regimul lui Ben Ali și cel al lui Mubarak aveau să cedeze atât de repede sau că autoritarismul avea să revină atât de rapid, în cazul Egiptului. Două dezastre naturale de proporții – uraganele Katrina și Sandy – ne-au arătat cât de vulnerabili suntem. Și cât de mult am ignorat avertismentele cu privire la condițiile meteorologice extreme. În fine, mai recent, agresiunea Rusiei în Crimeea pare să fi apărut din senin, zdruncinându-ne presupunerile potrivit cărora disensiunile din timpul Războiului Rece au fost depășite.

  Putem privi aceste lucruri în două feluri. În primul rând, această perioadă este una dificilă, prin care trece toată lumea din când în când – deopotrivă țări și indivizi. Dar norocul ni se va schimba, ca întotdeauna. America își va reveni garantat. Așa vedem lucrurile cei mai mulți dintre noi sau așa ne-ar plăcea să le vedem.

  Alt unghi de vedere este să considerăm șocurile și surprizele ca fiind noua normalitate, din