Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragoste sub presiune
Dragoste sub presiune
Dragoste sub presiune
Ebook520 pages7 hours

Dragoste sub presiune

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Crawford Hunt își vrea fiica înapoi. După moartea soției sale în urmă cu patru ani, rangerul texan a alunecat pe o pantă a nesăbuințelor care a făcut să fie consemnat la munca de birou și a dus la pierderea custodiei fiicei sale. Acum însă Crawford și-a regăsit calea cea dreaptă, așa că înaintează o cerere de redobândire a custodiei. Cazul i este atribuit judecătoarei Holly Spencer, o femeie la fel de atrăgătoare pe cât este de ambițioasă. Când un mascat înarmat întrerupe audierile pentru custodie și îndreaptă arma către judecătoare, rangerul reacționează instinctiv și se năpustește asupra lui. Dar autoritățile prind pe altcineva, iar adevăratul atacator rămâne necunoscut, în libertate, un pericol. Prinderea adevăratului făptaș devine pentru Crawford o misiune personală. Oare omul legii, obișnuit să ia atitudine, își va risca șansele de a obține custodia copilului și va porni pe urmele unui presupus asasin? Și oare va reușit această pereche mai puțin obișnuită să ignore atracția interzisă ce pare să fie din ce în ce mai puternică?

LanguageRomână
Release dateNov 28, 2016
ISBN9786063312267
Dragoste sub presiune

Related to Dragoste sub presiune

Related ebooks

Suspense Romance For You