Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Roșcovanul
Roșcovanul
Roșcovanul
Ebook408 pages5 hours

Roșcovanul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Iresponsabil, nespălat, fermecător și fără un ban în buzunar, Sebastian Dangerfield, student la Drept la Colegiul Trinity, irlandez american cu accent englezesc, naufragiat în Dublin și visând la dolari și femei ușoare, veșnic client al caselor de amanet, cutreieră puburile, murmurând ispite amăgitoare la urechea oricărei fete dispuse să-l asculte, într-o căutare delirantă a libertății, bogăției și recunoașterii care simte că i se cuvin. Liric și licențios, convingător, mișcător și extrem de amuzant, Roșcovanul este un roman de un geniu comic autentic.

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2016
ISBN9786063311659
Roșcovanul

Related to Roșcovanul

Related ebooks

Literary Fiction For You