Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poldark. Warleggan
Poldark. Warleggan
Poldark. Warleggan
Ebook557 pages8 hours

Poldark. Warleggan

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

După decizia neinspirată de a renunța la o mină care se dovedește prosperă, Ross Poldark își riscă toate economiile într-o speculație foarte periculoasă. Din nefericire, noua afacere nu se ridică la înălțimea așteptărilor, iar asta îl face să se afunde tot mai mult în datorii. George Warleggan, rivalul dintotdeauna al lui Ross Poldark, profită de situație și cumpără polița în schimbul căreia Ross garantase cu moșia Nampara. Când află însă și de decizia lui Elizabeth de a se recăsători cu George Warleggan, Ross se simte trădat și, turbat de furie, recurge la un gest care îi pune în pericol relația cu Demelza și zdruncină din temelii încrederea acesteia în el. Temându-se că l-a pierdut pe Ross pentru totdeauna și dorindu-și răzbunare, Demelza se aruncă nebunește în brațele căpitanului McNeil, căutând o aventură de o noapte care însă eșuează lamentabil. În mijlocul acestui haos financiar și sentimental, familia Poldark se pare că se confruntă cu dezastrul pe toate planurile…

LanguageRomână
Release dateJun 10, 2016
ISBN9786063310942
Poldark. Warleggan

Read more from Winston Graham

Related to Poldark. Warleggan

Related ebooks

Erotica For You