Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inimă de piatră
Inimă de piatră
Inimă de piatră
Ebook511 pages8 hours

Inimă de piatră

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Viața grea l-a învățat pe Lucas Kendrick, Duce de Harndon, să-și păstreze o inimă de piatră și să nu-și dezvăluie sentimentele. Respins de logodnică, trădat de fratele lui, alege să se dueleze cu acesta și aproape îl ucide. De aceea, este nevoit să fugă la Paris unde locuiește timp de 10 ani. Aici ajunge cel mai căutat burlac, un adevărat dandy al vremii respective în societatea mondenă. După moartea fratelui, unchiul lui insistă să se întoarcă acasă pentru a prelua titlul de duce și să se ocupe de propritățile familiei. Lucas este amuzat de sfatul de a se însura cât mai repede pentru a-i fi mai ușor să țină în frâu certurile din familie și să aibă grijă de uriașa moștenire. Totuși, atunci când o cunoaște pe Lady Anna Marlowe la un bal, se hotărăște îndată să o ia de soție și se căsătoresc în doar o săptămână. Frumoasa și vesela fată ascunde însă un secret înfiorător din trecutul ei. Un necunoscut o amenință și va fi în pericol să fie răpită, pericol care îl va amenința și pe copilul lor nenăscut. Nici familia nu-i oferă lui Lucas prea multă liniște. Intrigile sunt la ele acasă în castelul ducelui: mama, sora, fratele mai mic și soția fratelui decedat nu se lasă și încearcă să pună mâna pe putere. Iar ceva – mai degrabă cineva – îi va înmuia inima lui Lucas și îl va schimba în mod neașteptat.

LanguageRomână
Release dateAug 17, 2016
ISBN9786063308567
Inimă de piatră

Read more from Mary Balogh

Related to Inimă de piatră

Related ebooks

Erotica For You