Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ademenirea unui sfânt
Ademenirea unui sfânt
Ademenirea unui sfânt
Ebook343 pages5 hours

Ademenirea unui sfânt

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După moartea iubitei sale, Daniel Herbert și-a îngropat durerea în studiile de medicină și în pasiunea lui pentru tămăduire. Așa că, atunci când moștenește un titlu și un domeniu din partea unei rude îndepărtate, Daniel este îngrozit că povara bogăției se va pune în calea chemării sale de medic. Cu prudență, acceptă că trebuie să intre în înalta societate și să-și caute o soție – o femeie sensibilă, care poate să-i administreze proprietățile, lăsându-l să-și continue nestingherit munca. Nu se așteaptă însă să fie subjugat de o femeie căreia i se spune Văduva Neagră și care este pe cât de misterioasă, pe atât de uluitor de frumoasă... Pentru Jessie Kelham, înfățișarea ei a fost întotdeauna un blestem. Acum este singură, cu o fiică mică și un secret periculos, și are nevoie de protecție. Dar Daniel Herbert, chipeș și fermecător, nu este soțul pe care ea îl avea în minte. Căci dacă o va recunoaște, demonii din trecutul ei vor ieși cu siguranță la suprafață. Cu toate astea, nu pot sta departe unul de altul – și curând sunt atrași într-o uniune care le poate aduce bucurie… sau îi va distruge pentru totdeauna.

LanguageRomână
Release dateAug 17, 2016
ISBN9786063308529
Ademenirea unui sfânt

Read more from Mary Jo Putney

Related to Ademenirea unui sfânt

Related ebooks

Erotica For You