Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Plăcere absolută
Plăcere absolută
Plăcere absolută
Ebook490 pages9 hours

Plăcere absolută

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ea este inocența întruchipată… până când el o atrage în vâltoarea pasiunii

Singuratica Lady Elizabeth Harcourt tânjește cu disperare să aibă și ea parte de o viață ceva mai plină de aventuri. Norocul îi surâde în clipa în care, după o întâlnire întâmplătoare, ea ajunge în atelierul talentatului artist Gabriel Cristofore. Acesta insistă să-i facă portretul lui Elizabeth, promițând să pună în valoare silueta ei încântătoare. Elizabeth nu are însă nevoie de prea mult timp pentru a-și da seama că planurile lui Gabriel în privința ei au prea puțin de-a face cu pictura, căci adevărata pasiune a artistului pare să fie arta seducției…

Încă din prima clipă în care dă cu ochii de Lady Elisabeth, Gabriel înțelege că ea nu este ca restul femeilor care i-au trecut pragul atelierului. Buclele ei bogate și strălucitoare, pielea impecabilă și buzele trandafirii promit plăceri nebănuite. În ciuda dorinței puternice pe care tânăra o stârnește în el, Gabriel se simte sfâșiat între nevoia de a o seduce imediat și dorința de-a lăsa lucrurile să evolueze încet, astfel încât să se poată bucura pe îndelete de orice are legătură cu ea. Însă Gabriel este pe cale să afle că unele flirturi nu pot fi așa ușor lăsate în urmă – cu atât mai puțin când inima lui de crai a căzut sub vraja iubirii…

LanguageRomână
Release dateAug 18, 2016
ISBN9786063308468
Plăcere absolută

Related to Plăcere absolută

Related ebooks

Erotica For You