Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ducesă din întâmplare
Ducesă din întâmplare
Ducesă din întâmplare
Ebook408 pages5 hours

Ducesă din întâmplare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Seria „Mirese neastâmpărate“

E posibil ca Lady Lucy Upton să aibă limba prea ascuțită ca să atragă pețitorii, dar inima ei este bună, iar atunci când prietena ei deosebit de timidă, Cassandra, are nevoie de ajutor, ea născocește un plan genial pentru a o ajuta să descurajeze un pețitor nedorit, pe Derek Hunt, duce de Claringdon… Se pare însă că ducele nu este chiar atât de ușor de manipulat pe cât anticipau cele două prietene. Iar Lucy descoperă șocată că, uneltind și complotând împotriva acestui bărbat încăpățânat, se distrează mai bine ca niciodată. Lordul Derek Hunt i-a promis prietenului său grav rănit că se va însura cu Cassandra, iar pentru un bărbat care nu-și dorește nimic altceva decât liniște și pace după ororile războiului, Cassandra este soția perfectă. Dar nesuferita domnișoară Upton nu-l lasă să o curteze! Să poarte încă o bătălie este ultimul lucru pe care și-l dorește Derek, dar duelurile verbale pe care le are cu Lucy sunt pur și simplu prea tentante pentru a le putea rezista. Iar trofeul acestui ultim război ar putea fi chiar dragostea adevărată…

LanguageRomână
Release dateAug 18, 2016
ISBN9786063308383
Ducesă din întâmplare

Read more from Valerie Bowman

Related to Ducesă din întâmplare

Related ebooks

Erotica For You