Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Magnații. Cum au inventat Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould și J.P. Morgan supereconomia americană
Magnații. Cum au inventat Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould și J.P. Morgan supereconomia americană
Magnații. Cum au inventat Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould și J.P. Morgan supereconomia americană
Ebook684 pages12 hours

Magnații. Cum au inventat Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould și J.P. Morgan supereconomia americană

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Economia americană modernă este creația a patru oameni: Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould și J.P. Morgan. Ei au fost giganții epocii de aur, un moment de dezvoltare fără precedent care a făcut din America cea mai bogată, mai inovatoare și mai productivă țară a planetei. Charles R. Morris îi readuce la viață pe magnatul oțelului Carnegie, regele petrolului Rockefeller și vrăjitorul căilor ferate Gould, cei obsedați de progres, experimentare și viteză, precum și pe finanțistul Morgan, omul de afaceri gentleman, care a luptat pentru o încredere globală în afacerile americane. Magnații este incredibila poveste a oamenilor hotărâți care au clădit economia americană, creând un colos industrial – și o întreagă țară de consumatori din clasa de mijloc.

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2016
ISBN9786063307928
Magnații. Cum au inventat Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould și J.P. Morgan supereconomia americană

Related to Magnații. Cum au inventat Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould și J.P. Morgan supereconomia americană

Related ebooks

Management For You