Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să crești un adult. Pregătește-ți copilul pentru succes
Cum să crești un adult. Pregătește-ți copilul pentru succes
Cum să crești un adult. Pregătește-ți copilul pentru succes
Ebook538 pages9 hours

Cum să crești un adult. Pregătește-ți copilul pentru succes

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Aceasta este o carte despre părinții care sunt exagerat de implicați în viața copiilor lor. Vorbește despre dragostea și teama din spatele implicării prea mari. Vorbește despre răul pe care îl facem atunci când facem prea mult. Și vorbește despre cum am putea realiza obiective pe termen lung mai bune – și despre cum i-am putea ajuta pe copiii noștri să obțină succese și mai mari, crescându-i altfel.

Îmi iubesc copiii la fel de aprig ca orice alt părinte și știu că dragostea este temelia a tot ceea ce facem ca părinți. Dar, în cursul anilor în care am făcut cercetări pentru această carte, am constatat că multe dintre comportamentele noastre izvorăsc și din temeri; poate cea mai importantă dintre acestea este teama că ei ar putea să nu aibă succes în lumea reală. Bineînțeles, e firesc să dorim să reușească, dar, pe baza cercetărilor, a interviurilor cu peste o sută de oameni și a experiențelor personale, am ajuns la concluzia că dăm o definiție prea îngustă succesului.

Și, ceea ce este și mai grav, această definiție îngustă, superficială ne-a adus în situația de a face rău unei generații de tineri adulți – copiii noștri.

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2016
ISBN9786063307560
Cum să crești un adult. Pregătește-ți copilul pentru succes

Related to Cum să crești un adult. Pregătește-ți copilul pentru succes

Related ebooks

Teaching Methods & Materials For You